Porady prawne online – bezpłatna wycena

Porady prawne online / Porady prawne przez Internet

Celem uzyskania wyceny porady prawnej – wypełnij formularz.

W treści formularza opisz problem prawny, zadaj pytania oraz wskaż, czego oczekujesz:

– porada prawna online lub opinia prawna,
– weryfikacja i zaopiniowanie umowy (opiniowanie umów deweloperskich, gospodarczych i innych),
– sporządzenie projektu umowy,
– sporządzenie projektu pisma procesowego lub urzędowego,
– sporządzenie środka zaskarżenia (apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, kasacja),
– reprezentacja w postępowaniu sądowym lub urzędowym.

Alternatywnie do formularza – możesz również wysłać e-mail na adres:

jan.puchalski@adwokatura.pl

Do wiadomości e-mail: dołącz skany dokumentów (np. skan umowy do zaopiniowania, skan nakazu zapłaty i pozwu wraz z załącznikami, jeżeli ma być sporządzony sprzeciw od nakazu zapłaty itp.).

Alternatywnie do formularza – możesz skontaktować się z adwokatem, dzwoniąc pod numer telefonu:

603 – 190 – 095

UWAGA: podany powyżej numer telefonu nie służy do udzielania porad prawnych, a jedynie ustalania wyceny usługi!

Porady prawne online i inne usługi

Usługa pomocy prawnej online obejmuje sporządzanie m.in. porad prawnych online, opinii i informacji prawnych, umów, pism procesowych i urzędowych. Porady prawne online i inne usługi są świadczone przez adwokata.

Porady prawne
on-line:

– opiniowanie umów,

– profesjonalne opinie prawne,

– krótkie informacje prawne,

– weryfikacja dokumentów,

– ocena ryzyk prawnych.

Windykacja i dochodzenie należności:

– wezwania do zapłaty,

– elektroniczne postępowanie upominawcze,

– postępowania upominawcze i nakazowe, postępowania w trybie uproszczonym i zwyczajnym,

– udział w negocjacjach dotyczących restrukturyzacji zobowiązań.

Korespondencja i wezwania w sprawach:

– naruszeń dóbr osobistych,

– naruszeń praw autorskich,

– naruszeń praw własności przemysłowej,

– czynów nieuczciwej konkurencji,

– inna korespondencja.

Pisma urzędowe i procesowe:

– odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia,

– wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych,

– wnioski o wznowienie postępowania,

– podania do organów administracji,
wnioski i skargi.

Sposób działania

Prześlij opis sprawy,
ewentualne dokumenty,
pytania

Skontaktuje się z Tobą współpracujący z nami adwokat lub radca prawny i poda wycenę usług i zada ewentualne dodatkowe pytania

Po zaakceptowaniu warunków płatności, przekażemy
dane do przelewu

Realizacja usługi w umówionym terminie. Klient otrzymuje skan wysłanego pisma, względnie projekt pisma albo opinię/informację prawną.

O MNIE

Serdecznie dziękuję za odwiedzenie portalu Pisma-Wezwania.pl!

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

W latach 2010-2013 odbyłem aplikację adwokacką, podczas której współpracowałem z jedną ze znanych warszawskich kancelarii prawnych. Od 2013 roku, po zdanym egzaminie adwokackim, praktykuję zawód adwokata.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego.

Pomysł na stworzenie portalu pomocy on-line zasadzał się na chęci horyzontalnego i wszechstronnego podejścia do prawa – od spraw codziennych po trudne i skomplikowane stany faktyczne na gruncie różnych dziedzin prawa.

Klientom oferuję pełną obsługę prawną w ich sprawach codziennych, zawodowych i gospodarczych. Szczególną uwagę przykładam do precyzyjnego formułowania myśli i rzetelnego informowania o potencjalnych ryzykach przyjętych rozwiązań prawnych, a także ich kosztach.

Specjalizuję się w sprawach gospodarczych oraz cywilnych, jednakże spektrum zainteresowań prawnych jest szersze i obejmuje również sprawy rodzinne i karne, jak też sprawy z zakresu prawa pracy.

Szczególną uwagę przykuwają sprawy odwoławcze – odwołania i skargi od decyzji administracyjnych oraz apelacje i skargi kasacyjne (kasacje) od wyroków sądów powszechnych. W tych bowiem sprawach jestem w stanie zaprezentować swoją polemiczną naturę.

Moją dewizę zawodową wyznacza następujący fragment Statutów Kazimierza Wielkiego: Największym dobrem na świecie jest doświadczyć miłości i sprawiedliwości od bliźnich, cudzego nie zabierać ani pożądać, a swego według przykazań boskich używać (zob. tutaj).

W razie pytań, zapraszam do kontaktu: jan.puchalski@adwokatura.pl.

Jan Lech Puchalski, adwokat

– Blog –