Realizujemy on-line
pisma urzędowe i procesowe

Nasza firma zajmuje się przygotowywaniem projektów wszelkich pism procesowych i urzędowych. Wraz z projektem pisma otrzymasz informację, gdzie go złożyć i w ilu egzemplarzach. Możesz nam również powierzyć złożenie pisma urzędowego/procesowego w Twoim imieniu.

Pisma urzędowe:

Sporządzamy wszelkiego rodzaju pisma urzędowe. Dzięki usłudze on-line możesz szybko złożyć zamówienie na interesujące Ciebie pismo. Jego projekt otrzymasz w umówionym z prawnikiem terminie!
Jesteś zainteresowany? Złóż zamówienie poniżej.

Odwołania od decyzji:

Organ wydał niekorzystną dla Ciebie decyzję administracyjną? Sporządzimy dla Ciebie lub w Twoim imieniu odwołanie od decyzji, w którym podniesiemy wszelkie korzystne dla Ciebie argumenty prawne i faktyczne.

Podania i wnioski:

Dopiero chcesz zainicjować postępowanie administracyjne?
Przygotujemy dla Ciebie lub w Twoim imieniu
podanie do organu administracji lub wniosek o wydanie określonego rozstrzygnięcia.

Pisma procesowe:

Prowadzisz spór sądowy lub dopiero zamierzasz wszcząć sprawę sądową? Poradzimy, jakie dokumenty i informacje przygotować, sporządzimy projekty pozwu lub wniosku, a jeżeli będzie to potrzebne – apelacji i zażaleń.

Pozwy i wnioski:

Przygotowujemy projekty wszelkiego rodzaju pozwów (np. o zapłatę, o rozwód, o ustalenie, o zaniechanie) oraz wniosków (np. o stwierdzenie zasiedzenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o dział spadku, o dział majątku wspólnego).

Apelacje i zażalenia:

Dla naszych Klientów sporządzamy apelacje i zażalenia.Oferujemy również usługę reprezentacji naszych klientów we wszelkiego rodzajach postępowaniach odwoławczych oraz w postępowaniu kasacyjnym.

K O N T A K T

Wycena usług jest zawsze bezpłatna!

Porady prawne online