Rejestracja spółek
Obsługa prawna spółek

Oferujemy usługi z zakresu rejestracji spółek, sporządzania umów spółek i innych dokumentów korporacyjnych. Pomagamy w postępowaniu rejestrowym do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zakładanie spółek:

– opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów, w tym statutów, umów oraz niezbędnych oświadczeń,
– przygotowanie kompletnej dokumentacji rejestrowej,
– reprezentacja w postępowaniu o zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Umowy:

– umowa spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej,
– umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
– umowa spółki komandytowo-akcyjnej,
– statut spółki akcyjnej.

Dokumenty korporacyjne:

– uchwały zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej,
– uchwały wspólników,
– projekty protokołów i uchwał zgromadzenia wspólników,
– projekty uchwał na walne zgromadzenie akcjonariuszy,
– projekty regulaminów.

K O N T A K T

Wycena usług jest zawsze bezpłatna!

Porady prawne online