Umowy on-line
Sporządzimy projekt, zaopiniujemy umowę
a wszystko to online

 

On-line zlecisz sporządzenie każdej umowy: poczynając od najprostszych poprzez najbardziej skomplikowane. Jednocześnie on-line możemy zaopiniować przesłany nam projekt umowy, zaproponować zmiany do niego oraz nanieść na projekt własne uwagi.

Umowa? To proste

Na podstawie przedstawionych nam danych i oczekiwań sporządzimy projekt umowy. Dzięki usłudze on-line zyskasz na szybkości kontaktu z prawnikiem, a przy tym zaoszczędzisz czas dzięki braku konieczności spotkania z prawnikiem.

Zawierasz umowę?

Zamierzasz zawrzeć umowę według przedstawionego Tobie projektu? Przedstawimy swoje uwagi, zastrzeżenia, propozycje zmian. wskażemy na wszelkie ryzyka prawne.
Dla nas ważne jest Twoje bezpieczeństwo prawne.
Umowy z zakresu prawa cywilnego:

– umowy o dzieło, umowy zlecenia,
– umowy o roboty budowlane,
– umowy agencyjne,
– ogólne warunki umów i regulaminy,
– umowy najmu/dzierżawy/użyczenia.

Umowy z zakresu prawa spółek:

– umowy spółki cywilnej,
– umowy spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej,
– umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
– projekty statutów spółek akcyjnych i SKA,
– umowy menadżerskie.

Umowy z zakresu prawa gospodarczego:

– umowy inwestycyjne,
– umowy zbycia akcji/udziałów,
– umowy realizacyjne (generalne wykonawstwo, projektowe itp.),
– umowy konsorcjalne.

Inne umowy:

Poza wymienionymi, Kancelaria realizuje również projekty innych umów i porozumień, których potrzebę zawarcia dostrzega Klient, względnie, których potrzeba sporządzenia wynika z rekomendacji Kancelarii dla Klienta.

Porady prawne online