Wezwania do zapłaty

Jeżeli Twój dłużnik nie chce zapłacić, online możesz zlecić sporządzenie przez adwokata przedprocesowego wezwania do zapłaty. Usługi pomocy prawnej on-line obejmują również zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej.

Windykacja on-line:

– adwokat wystosuje wezwanie do zapłaty,
– zawezwania do próby ugodowej,
– opiniowanie sprawy (ocena ryzyk prawnych i kosztów),
– dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej (elektronicznej postępowanie upominawcze, postępowanie uproszczone, postępowania upominawcze i nakazowe, postępowanie zwyczajne).

Inne usługi:

– zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela,
– odwołania od decyzji ubezpieczyciela,
– dochodzenie roszczeń przeciwko ubezpieczycielowi,
– doradztwo w zakresie restrukturyzacji zobowiązań,
– mediacje i ugody,
– oświadczenia o potrąceniu.

Niewypłacalność dłużnika:

– skarga pauliańska,
– zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
– postępowanie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
– wnioski o ogłoszenie upadłości,
– zastępstwo procesowe w postępowaniu upadłościowym.

K O N T A K T

Wycena usług jest zawsze bezpłatna!

Porady prawne online